Header Button
סטטיסטיקה לאומית על אוכלוסיית הלהט"ב ועל משקי בית חד-מיניים
ביחד אנחנו חזקות? על אחדות ופילוג בעשייה הפוליטית של קהילת הלהט"ב — רקע, תמונת מצב וצעדים להמשך
תאוריות פמיניסטיות וזכויות להט"ביות
אסתטיקה ומגדר במקרא - מעמדו של היופי הגברי
דיבור שטנה וקהילת הלהט"ב
הזכות לדיור, הזכות לשוויון בדיור וקהילת הלהט"ב
הי[א]סטוריה לסבית מקומית: פעילות, מאבקים והישגים
זכויות כלכליות לזוגות מאותו המין
זכויותיהם של חברי הקהילה הגאה בזִקנה בישראל
"אם זה לא שבור אל תתקן את זה": טיפולי המרה - ניתוח מהזווית המשפטית
טרנסג'נדרים והמשפט הפלילי: בצלה של האשמת ההתחזות
"יהדות ויהודים על להט"ב ומולם: יחסן של ההלכה והקהילות היהודיות להומוסקסואליות, לסביות וטרנס – סקירה היסטורית"
דווקא כן כדרך הטבע
מבנה של פגיעה: על היתכנות קיומו של מבנה כוח פטריארכלי המקיים אלימות מינית בקהילת הלהטב"ק
מין ומיניות גאה: סקירה היסטורית
על צומת דרכים: מפגשה של הקהילה הטרנסית עם מערכת המשפט
זרקור: נשאי HIV בישראל – על הפליה ודעה קדומה: בראי קבלת טיפולים רפואיים
מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב, המשפט הפלילי ואכיפת החוק