Header Button
על גאווה מקומית באגודה

תחום גאווה מקומית באגודה פועל לבינוי וחיזוק קהילות גאות מקומיות ברחבי הארץ ולשינוי מדיניות בזירה המוניציפלית, לשם מתן מענה לצרכי חברות.י הקהילה במרחבים המקומיים וחיזוק תחושת הביטחון של כל להט״ב ביישוב שלה/ו.

אנו מחברות.ים בין הרשויות המקומיות, הפעילים והפעילות בשטח וארגוני הקהילה הגאה - וביחד יוצרים.ות שינוי מקומי שמוביל לשינוי ארצי.

יום הבריאות הבינלאומי
מצגת - היסטוריה להט"בית
פעילות ליום השואה בנושא להט"ב תחת המשטר הנאצי
אוסף תכנים חינוכיים ליום המאבק בלהט"בופוביה
יום ההבנ"ה ומאבק בטרנספוביה
מאווררות ארונות- מערך פעילות ליום היציאה מהארון או יום ההבנ"ה
חוברת הפקת אירועים לציון חודש הגאווה